Tim Biocentra

Uprava

Marija Lovric
DIREKTORICA BICRO BIOCENTRA D.O.O.
DIREKTORICA ZA ISTRAŽIVANJE I TRANSFER TEHNOLOGIJE

Djelatnici