Dr. sc. Ana Butorac

VODITELJICA BIOANALITIČKOG LABORATORIJA II (PROTEOMIKA)

BIOGRAFIJA

Ana Butorac je diplomirala 2008. godine na Zavodu za biokemijsko inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u znanstvenom području biotehničkih znanosti 2015. godine (Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Šest godina je radila kao znanstveni novak – asistent u Laboratoriju za biologiju i genetiku mikroorganizama na Prehrambeno-biotehnološki fakultetu te je sudjelovala u nastavi na dodiplomskom studiju. Njezin rad je uglavnom obuhvačao analize proteoma i malih molekula. U svom radu koristila se s tehnikama 1-DE i 2-DE elektroforeze, tekućinske kromatografije, višedimenzionalne tekućinske kromatografije te analizama baziranim na metodama spektrometrije masa (MALDI-TOF/TOF, ESI-Q-TOF i ESI-QQQ). Znanstveno se usavršavala na Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Gent Belgija (2012. godine) i na Institut of Bioengineering, Migual Hernandez University of Elche, Elche, Spain (2014. godine) te je sudjelovala na više od 10 stručnih radionica. Rezultati njenog rada su objavljeni u obliku osam znanstvenih publikacija te prezentirani na 16 internacionalnih znanstvenih skupova.