Rea_Bertosa

Rea Bertoša, mag. ing.

STRUČNA SURADNICA U BIOANALITIČKOM LABORATORIJU II (PROTEOMIKA)

BIOGRAFIJA

Rea Bertoša diplomirala je molekularnu biotehnologiju početkom 2017. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na poziciji Mlađeg stručnog suradnika u bioanalitičkom laboratoriju II (proteomika) zaposlena je od lipnja 2018. godine.