Marija-_Ivic

Marija Ivić, mag. nutr.

STRUČNA SURADNICA U LABORATORIJU ZA IZOLACIJU I PROČIŠĆAVANJE

BIOGRAFIJA

Marija Gunjača diplomirala je u rujnu 2019. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistre Nutricionizma. Od svibnja 2020. godine zaposlena je na poziciji Pripravnik u laboratoriju za izolaciju i pročišćavanje.