Korisnici BIOCentra

Naziv
Ured broj Površina
(m²)
Laboratorij broj  Površina
(m²)
Exaltum ultra d.o.o.  10
Genos d.o.o.  170,168, 104  126,61 102, 105,160,164,173  200,26
Sanagen pharm d.o.o.  128  10
Genera istraživanja d.o.o.  130, 113  76,18  109, 111, 117  159,79
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet  128  53,51  120, 124  106,59
Fidelta d.o.o.  133, 144/146, 151,152/155  117,58  134, 139, 142, 145, 148, 150, 153, 156  427, 28
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  112  29,12  114  53,52
Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek 172 39,33 178 53,07
Genos Glycoscience d.o.o.  106 21,33
Medicinski fakultet u Zagrebu  116 20