Korisnici programa BIOInfrastrukture

Naziv
Ured/skladište broj Površina
(m²)
Laboratorij broj  Površina
(m²)
Glucodent d.o.o. – Virtualni stanar
Genos d.o.o.  170, 168, 104, 164, 172, 1.6.03, 1.6.02  271,20 102, 105, 160, 173, 178, S3  251,96
Sanagen pharm d.o.o.  Co-working space  10
Genera istraživanja d.o.o.  130, 113/116  96,18  109, 111  106,65
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet  128  53,51  120, 124  106,59
Selvita d.o.o.  133, 144/146, 151,152/155, 16, 147-A, 147-B,  159,58  134, 139, 142, 145, 148, 150, 153, 156  427, 28
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  112  29,12  114  53,52
Genos Glycoscience d.o.o.  106 21,33
Creaticon d.o.o. 246 52,61
Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet 117 53,14