Korisnici programa BIOInfrastrukture

Naziv
Ured broj Površina
(m²)
Laboratorij broj  Površina
(m²)
Exaltum ultra d.o.o. 241  14,68
Genos d.o.o.  170, 168, 104, 164, 172  194,45 102, 105, 160, 173, 178, S3, 1.6.02  225,43
Sanagen pharm d.o.o.  Co-working space  10
Genera istraživanja d.o.o.  130, 113  76,18  109, 111, 117  159,79
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet  128  53,51  120, 124  106,59
Fidelta d.o.o.  133, 144/146, 151,152/155  117,58  134, 139, 142, 145, 148, 150, 153, 156  427, 28
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  112  29,12  114  53,52
Genos Glycoscience d.o.o.  106 21,33
Creaticon d.o.o. 246 52,61