Korisnici programa BIOInfrastrukture

Naziv
Ured/skladište broj Površina
(m²)
Laboratorij broj  Površina
(m²)
Glucodent d.o.o.
Genos d.o.o.  170, 168, 104, 164, 172, 108, 171, 128  324,71 102, 105, 160, 173, 178, S3, 120, 124  385,27
Sanagen pharm d.o.o.  –  10
Genera istraživanja d.o.o.  113/116  42,67  –  –
Selvita d.o.o.  133, 144/146, 151,152/155, 16, 147-A, 147-B,  159,58  134, 139, 142, 145, 148, 150, 153, 156  427, 28
Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet  112  29,12  114  53,52
Genos Glycoscience d.o.o.  106 21,33
Creaticon d.o.o. 246 52,61