Matea Zelenika, mag. ing.

STRUČNA SURADNICA - MIKROBIOLOGIJA

BIOGRAFIJA

Matea Skoblar diplomirala je u studenom 2018. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje magistra inženjerka upravljanja sigurnošću hrane. Nakon završenog stručnog osposobljavanja za rad trenutno je zaposlena kao mlađa stručna suradnica u Mikrobiološkom laboratoriju.