Natječaji za zapošljavanje

Voditelj za razvoj programa i projekata (m/ž)

Rok prijave: 

Prijava putem Linka za prijavu na: https://www.moj-posao.net/Posao/518245/Voditelj-za-razvoj-programa-i-projekata-mz/

Opis posla

– planiranje i provođenje aktivnosti vezanih uz razvoj programa BIOCentra (procjena tehnološkog potencijala, stanje i analiza tržišta i konkurencije, izrada poslovnih planova i sl.),
– pružanje operativnih i savjetodavnih usluga Upravi i korisnicima BIOCentra vezanih uz razvoj poslovnog umrežavanja, razmjene i implementacije tehnološkog potencijala, prodora na nova (strana) tržišta, poboljšanje konkurentnosti,
– analiza i izrada financijske dokumentacije za potrebe Uprave,
– planiranje i praćenje troškova Društva, praćenje tržišnih trendova i informiranje i izvještavanje Uprave,
– podrška u poslovanju Društva, Upravi, Voditeljima laboratorija i Voditeljima drugih odjela u formulaciji cijena i izradi ponuda te praćenje i optimizacija financijskih rezultata poslovanja,
– Izrada programa i planova poslovne, stručne i tehničke (tehnološke) edukacije, tečajeva i seminara za BIOCentar, tvrtke u inkubaciji i korisnike BIOCentra,
– planiranje i provođenje aktivnosti vezanih uz ugovaranje i održavanje poslovnih odnosa s postojećim i novim klijentima, dobavljačima i korisnicima BIOCentra,
– Izrada ugovora s klijentima, dobavljačima i korisnicima BIOCentra,
– osmišljavanje i implementacija novih poslovnih procesa za razvoj programa,
– aktivna promocija BIOCentra i aktivnosti proizašlih iz programa BIOCentra,
– izrada projektne dokumentacije (EU i ostali fondovi), osiguravanje usklađenosti s pravilima i procedurama Republike Hrvatske te EU i Europske komisije,
– planiranje i koordinacija provedbe projekata,
– suradnja s Odjelom općih poslova vezano uz planiranje i provođenje postupaka nabave te potpora u operativnim poslovima Društva,
– periodičko izvještavanje članova Uprave BICRO BIOCentra i pružanje informacija u svrhu izrade izvještaja prema Skupštini Društva,
– obavljanje drugih srodnih poslova po nalogu Uprave.

Uvjeti

– VSS društvenih znanosti ekonomskog usmjerenja ili drugih područja uz dokazivo iskustvo rada na poslovima iz opisa radnog mjesta
– najmanje 5 godine relevantnog radnog iskustva
– najmanje 2 godine iskustva u suradnji ili upravljanju projektima
– najmanje 2 godine radnog iskustva u provođenju postupaka nabave
– razvijene komunikacijske vještine
– izvrsno znanje engleskog jezika
– ekspertno znanje rada na računalu

Obavezna dokumentacija uz prijavu na radno mjesto:
– životopis
– molba za posao
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome i/ili rješenje o priznavanju inozemne kvalifikacije)

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu te broj telefona. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem linka za prijavu.

Sve informacije o BICRO BIOCentru kandidati mogu pročitati na adresi www.biocentre.hr

Svrha prikupljanja podataka:

Prikupljeni podaci koriste se isključivo u svrhu provođenja procesa zapošljavanja. Navedeni proces može uključivati sljedeće:
– verifikacija točnosti unesenih podataka
– provjera referenci
– procjena kvalifikacija i vještina nužnih za obavljanje posla za koji se prijavljujete
– komunikacija vezana uz proces (e-mail poruke, telefonski poziv, SMS poruke)
– ispunjavanje zakonskih obveza

Stručna sprema: Visoka stručna sprema, MBA, Magisterij, Magistar struke, Doktorat

Potrebne godine iskustva: 5

Jezici: Engleski (izvrsno)

Vještine: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet

Što nudimo

– službeni mobitel
– mogućnosti dodatne edukacije

Vrsta zaposlenja: Stalni radni odnos