Anita_Sporec

Dr. sc. Anita Šporec

VODITELJICA BIOANALITIČKOG LABORATORIJA I (KEMIJA)

BIOGRAFIJA

Anita Šporec diplomirala je na Kemijskom odsjeku, smjer Analitička kemija, na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu spektrofotometrijskih metoda za analizu rutenijevih kompleksa. Obranila je doktorsku disertaciju također na Kemijskom odsjeku, smjer Analitička kemija, na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Enantioselektivna kromatografija beta-aminoalkohola na polisaharidnim kiralnim nepokretnim fazama. Karijeru je započela u Imunološkom zavodu (2001), a nastavila u Belupu (2003) i Generi (2006) gdje je radila devet godina. Njen rad se usmjerio na razvoje i validacije “stabilitetno-indikativnih metoda” za određivanje sadržaja aktivnih tvari, onečišćenja, konzervansa i antioksidansa, kao i razvoje metoda za validaciju čišćenja proizvodnih pogona. Uspješno je razvila metode za različite tipove gotovih farmaceutskih oblika (tableta, injekcija, suspenzija, masti, cjepiva) koristeći tehnike / instrumente kao što su HPLC-UV/VIS, UV/VIS spektrofotometar, instrument za oslobađanje djelatne tvari, određivanje veličine čestica difrakcijom laserskih zraka, određivanje ukupnog organskog ugljika, FTIR, ELISA i LAL testovi, itd. Rezultati njenog rada su objavljeni u obliku tri znanstvene publikacije, četiri patenta te su prezentirani na šest međunarodnih znanstvenih skupova.