BIOEdukacija

Što je BIOEdukacija?

Program obrazovanja namijenjen svim pravnim i fizičkim osobama koje žele pohađati treninge u organizaciji BIOCentra.

Cjelokupni edukativni program koncipiran je tako da svojim korisnicima nudi posebno odabrane sadržaje, odnosno poslovne i stručne tečajeve ili seminare, neophodne za stjecanje najnovijih stručnih znanja, usvajanje rada po suvremenim istraživačkim i znanstvenim metodama te upoznavanje sa najnovijim tehnologijama.

Polaznicima predstavlja izvrstan izbor za stjecanje svih važnih poslovnih i stručnih znanja za uspješno bavljenje biotehnološkim razvojem.

Svi edukacijski programi provode se u suvremeno opremljenim učionicama koje osiguravaju kvalitetno provođenje i praćenje svih oblika nastave.

Polaznici jednostavno mogu steći osnovna, ali i dodatna znanja na područjima kao što su upravljanje inovacijama, definiranje poslovne strategije, analiza tržišta, planiranje , poslovno financiranje, razvoj upravljanja, snalaženje u pravnim pitanjima, razvoj pregovaračkih vještina i bolje razumijevanje industrije.

Sva navedena znanja neophodna su za lakši rad i dobru pripremu u razvoju poslovnih projekata.

Bioedukacija 1@2x Scaled

TRENUTNE POSLOVNE  EDUKACIJE:

Stručna edukacija namijenjena je polaznicima koji žele unaprijediti svoja teorijska i praktična znanja unutar odabranog područja. Polaznici uče o najnovijim razvojnim procesima, dobroj laboratorijskoj praksi (GLP), te mogu dobiti informacije o propisima i regulativi pojedinog područja. Stručna edukacija omogućuje stjecanje praktičnih znanja radom u suvremeno opremljenim laboratorijima primjenom najnovijih analitičkih tehnika i biotehnoloških rješenja.

BIOCentar organizira i provodi Stručnu edukaciju u suradnji s renomiranim sveučilištima, znanstvenicima i stručnjacima iz područja biotehnologije. Sve naše edukacije mogu biti personalizirane, ovisno o potrebama i interesima polaznika.

Biocentar66 Scaled

TRENUTNE STRUČNE EDUKACIJE:

PONUDA GRUPNIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU 1 PUT GODIŠNJE

Laboratorij Kontakt Tema radionice Trajanje
Bioanalitički laboratorij I – Kemija

 

dr. sc. Anita Šporec

anita.sporec@biocentre.hr

 

Uvod u instrumentalne metode analize plinske i tekućinske kromatografije 1. dan – predavanja (svi sudionici)
2. dan – vježbe u laboratoriju –  GC radionica
3. dan – vježbe u laboratoriju – LC radionica
Razvoj i validacije analitičkih metoda u tekućinskoj kromatografiji (UHPLC) 1. dan – vježbe u laboratoriju – razvoj  metode
2. dan – vježbe u laboratoriju – validacija metode
3. dan – vježbe u laboratoriju – obrada rezultata
Priprema uzoraka i razvoj metoda za plinsku kromatografiju (GC-MS/MS) 1. dan – vježbe u laboratoriju – priprema uzoraka
2. dan – vježbi u laboratoriju – razvoj metode
Bioanalitički laboratorij II – Proteomika dr. sc. Ana Butorac

ana.butorac@biocentre.hr

Osnove proteomike 1. dan – predavanja
2. dan – vježbe u laboratoriju
Tekućinska kromatografija i spektrometrija masa 1. dan – predavanja
2. dan – vježbe u laboratoriju
Laboratorij za staničnu biologiju i

Mikrobiološki laboratorij

dr. sc. Marko Marjanović

marko.marjanovic@biocentre.hr

 

Odabrane metode u molekularnoj biologiji (PCR, Western blot, protočna citometrija, stanična kultura, DNA/RNA analize i dr.) 5 radnih dana u kojima se izmjenjuju predavanja i vježbe

 

Termini održavanja radionice objaviti će se otprilike dva mjeseca prije održavanja sa svim informacijama o prijavi sudionika. Informacije je moguće pronaći na ovim web stranicama, u rubrici “Obavijesti i najave”, na Facebook stranici BIOCentra te prijavom na Newsletter BIOCentra.


PONUDA PERSONALIZIRANIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU PREMA DOGOVORU S KLIJENTIMA
Radionice mogu biti organizirane kao individualne ili grupne

Laboratorij Kontakt Tema radionice Instrumenti
Bioanalitički laboratorij I – Kemija dr. sc. Anita Šporec

anita.sporec@biocentre.hr

Osnovna edukacija za rad s kromatografskim instrumentima HPLC-UV/VIS (FLD, RID), LC-MS/MS, GC-FID, GC-MS/MS
Razvoj metoda primjenom kromatografskih instrumenata LC-MS/MS, HPLC-UV/VIS (FLD, RID), GC-FID, GC-MS/MS
Razvoj metode za čišćenje proizvodnih pogona pomoću briseva HPLC-UV/VIS
Praktični savjeti (Tips & Tricks) u plinskoj i/ili tekućinskoj kromatografiji HPLC-UV/VIS (FLD, RID), GC-FID
Validacija analitičkih metoda UV/VIS spektrofotometrija, plinska kromatografija, tekućinska kromatografija
Razvoj metoda u plinskoj kromatografiji (GC-MS/MS) upotrebom Solid Phase Micro Extraction vlakna (SPME) GC-MS/MS
Spektrofotmetrijske i spektroskopske instrumentalne analize u laboratoriju: teorijska predavanja i principe analize UV/VIS spektrofotometrija, Fluorescencijska spektrofotometrija, Infracrvena spektroskopija (FTIR)
Priprava uzoraka za analizu: farmaceutski, kozmetički, prehrambeni proizvodi i sl.
Dobra laboratorijska praksa (GLP): teorijska predavanja i praktični savjeti za siguran i

kvalitetan rad u laboratoriju

Bioanalitički laboratorij II – Proteomika dr. sc. Ana Butorac

ana.butorac@biocentre.hr

Mapiranje masa peptida Nano-LC i MALDI-TOF/TOF
Analiza molekulske mase proteina MALDI-TOF/TOF
Gel elektroforeza proteina Uređaj za gel elektroforezu
Identifikacija proteina u gelu i otopini (bazirana na MS tehnikama) Nano-LC i MALDI-TOF/TOF
Tekućinska kromatografija proteina (SEC i RP-LC) HPLC – UV/VIS
Aminokiselinska analiza HPLC – FLD
Ciljana analiza proteina LC-MS/MS
Analiza sekundarne i tercijarne strukture proteina CD
Laboratorij za mikrobiologiju dr. sc. Adriana Lepur

adriana.lepur@biocentre.hr

Bioreaktorski sustavi – tipovi, dijelovi i uporaba BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L, BIOSTAT B Twin 2 L, BIOSTAT Cplus 30 L
Bakterijski metabolizam i principi fermentacije
Optimizacija biološkog procesa i proizvodnja bioloških molekula u bioreaktorima BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L
Prikupljanje biomase i ekstrakcija biološkog materijala (sonifikacija, visokotlačna homogenizacija) Protočna centrifuga, visokotlačni homogenizator, ultrazvučni homogenizator
Dizajn bioprocesa (rates, q-rates, balances)
Utjecaj ksenobiotika i fitokemikalija na patogene i probiotike (dizajn studije)
Osnovne metode genetičkog inženjerstva (mutageneza, kloniranje i transformacija mikroorganizama)
Postupci sterilizacije i dezinfekcije
Vrste i pripreme hranjivih podloga za mikroorganizme
Izolacija, uzgoj i identifikacija mikroorganizama iz različitih izvora (voda, vino, pivo, okoliš)
Morfologija bakterija i osnovne metode identifikacije (mikroskopiranje, bojanje po Gramu, PCR) Svjetlosni mikroskop, Instrument za PCR i qPCR
Izvođenje i očitavanje antibiograma
Laboratorij za staničnu biologiju dr. sc. Marko Marjanović

marko.marjanovic@biocentre.hr

Priprema uzoraka i rad na protočnom citometru Protočni citometar BD FACSVerse (8 boja)
Sterilan rad, rad sa staničnim kulturama, uzgoj i održavanje humanih i animalnih staničnih linija, generiranje potpornih stanica poput „Nurse-like cells“, postupci zamrzavanja i odmrzavanje vijabilnih stanica, izolacija limfocita iz periferne krvi, koštane srži
Rad sa staničnim proliferacijskim testovima poput MTT-a, određivanje citotoksičnosti
Izolacije DNA, RNA, ukupnog proteinskog lizata iz tkiva ili staničnih suspenzija, ELISA test Multi detection microplate reader, UV-Vis spektrofotometar
PCR i qPCR (lančana reakcija polimeraze) – osnove, optimizacija i troubleshooting Instrument za PCR i qPCR
Transfekcija staničnih linija pomoću lipidnih reagensa
Rad s bioreaktorskim sustavima za uzgoj animalnih i humanih staničnih linija. Tipovi bioreaktora, dijelovi i korištenje. Metabolizam stanica sisavaca. Proizvodnja rekombinantnih proteina u stanicama sisavaca BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5L, BIOSTAT B Twin 2L, BIOSTAT Cplus 30L
Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje Marina Markeš, mag. ing.

marina.markes@biocentre.hr

Tehnike u preparativnoj tekućinskoj kromatografiji ÄKTA avant
Razvoj metode za izolaciju odabranog biološkog spoja ÄKTA avant
Transfer analitičke metode na preparativnu skalu HPLC-UV/VIS i ÄKTA avant