BIOEdukacija

Što je BIOEdukacija?

Program obrazovanja namijenjen svim pravnim i fizičkim osobama koje žele pohađati treninge u organizaciji BIOCentra.

Cjelokupni edukativni program koncipiran je tako da svojim korisnicima nudi posebno odabrane sadržaje, odnosno poslovne i stručne tečajeve ili seminare, neophodne za stjecanje najnovijih stručnih znanja, usvajanje rada po suvremenim istraživačkim i znanstvenim metodama te upoznavanje sa najnovijim tehnologijama.

Polaznicima predstavlja izvrstan izbor za stjecanje svih važnih poslovnih i stručnih znanja za uspješno bavljenje biotehnološkim razvojem.

Svi edukacijski programi provode se u suvremeno opremljenim učionicama koje osiguravaju kvalitetno provođenje i praćenje svih oblika nastave.

Polaznici jednostavno mogu steći osnovna, ali i dodatna znanja na područjima kao što su upravljanje inovacijama, definiranje poslovne strategije, analiza tržišta, planiranje , poslovno financiranje, razvoj upravljanja, snalaženje u pravnim pitanjima, razvoj pregovaračkih vještina i bolje razumijevanje industrije.

Sva navedena znanja neophodna su za lakši rad i dobru pripremu u razvoju poslovnih projekata.

 

Popis Poslovnih edukacija za 2023. godinu možete pronaći OVDJE

Bioedukacija 1@2x Scaled

TRENUTNE POSLOVNE  EDUKACIJE:

Stručna edukacija namijenjena je polaznicima koji žele unaprijediti svoja teorijska i praktična znanja unutar odabranog područja. Polaznici uče o najnovijim razvojnim procesima, dobroj laboratorijskoj praksi (GLP), te mogu dobiti informacije o propisima i regulativi pojedinog područja. Stručna edukacija omogućuje stjecanje praktičnih znanja radom u suvremeno opremljenim laboratorijima primjenom najnovijih analitičkih tehnika i biotehnoloških rješenja.

BIOCentar organizira i provodi Stručnu edukaciju u suradnji s renomiranim sveučilištima, znanstvenicima i stručnjacima iz područja biotehnologije. Sve naše edukacije mogu biti personalizirane, ovisno o potrebama i interesima polaznika.

Popis Stručnih edukacija za 2023. godinu možete pronaći OVDJE

Biocentar66 Scaled

TRENUTNE STRUČNE EDUKACIJE:

PONUDA GRUPNIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU 1 PUT GODIŠNJE

 

Laboratorij Kontakt Tema radionice Trajanje

Bioanalitički laboratorij I
(kemija)

dr. sc. Anita Šporec

anita.sporec@biocentre.hr

Uvod u instrumentalne metode analize plinske i tekućinske kromatografije

1. dan – predavanja

2. dan – vježbe u laboratoriju –  GC radionica
3. dan – vježbe u laboratoriju – LC radionica

Razvoj i validacije analitičkih metoda u tekućinskoj kromatografiji (UHPLC) 1. dan – vježbe u laboratoriju – razvoj  metode
2. dan – vježbe u laboratoriju – validacija metode
3. dan – vježbe u laboratoriju – obrada rezultata
Razvoj metoda za plinsku kromatografiju (GC-MS/MS) 1. dan – razvoj MRM metode (tekuće injektiranje)

2. dan – razvoj Full scan metode (headspace injektiranje)

Bioanalitički laboratorij II
(proteomika)

dr. sc. Ana Butorac

ana.butorac@biocentre.hr

Osnove proteomike 1. dan – predavanja
2. dan – vježbe u laboratoriju
Tekućinska kromatografija i spektrometrija masa 1. dan – predavanja
2. dan – vježbe u laboratoriju
Laboratorij za staničnu biologiju

dr. sc. Dora Markulin

dora.markulin@biocentre.hr 

 

dr. sc. Marta Žužić

marta.zuzic@biocentre.hr

Osnove rada u staničnoj kulturi 2 dana
PCR i qPCR metode u molekularnoj biologiji 2 dana

Termini održavanja radionice objaviti će se otprilike dva mjeseca prije održavanja sa svim informacijama o prijavi sudionika. Informacije je moguće pronaći na ovim web stranicama, u rubrici “Obavijesti i najave”, na Facebook stranici BIOCentra te prijavom na Newsletter BIOCentra.

 

PONUDA PERSONALIZIRANIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU PREMA DOGOVORU S KLIJENTIMA
Radionice mogu biti organizirane kao individualne ili grupne

Laboratorij Kontakt Tema radionice Instrumenti
Bioanalitički laboratorij I
(kemija)
dr. sc. Anita Šporec

anita.sporec@biocentre.hr

Osnovna edukacija za rad s kromatografskim instrumentima HPLC‑UV/VIS (FLD, RID), LC‑MS/MS, GC‑FID, GC‑MS/MS
Razvoj metoda primjenom kromatografskih instrumenata LC‑MS/MS, HPLC‑UV/VIS (FLD, RID), GC‑FID, GC‑MS/MS
Razvoj metode za čišćenje proizvodnih pogona pomoću briseva HPLC‑UV/VIS
Praktični savjeti (Tips & Tricks) u plinskoj i/ili tekućinskoj kromatografiji HPLC‑UV/VIS (FLD, RID), GC‑FID
Validacija analitičkih metoda UV/VIS spektrofotometar, plinska kromatografija, tekućinska kromatografija
Razvoj metoda u plinskoj kromatografiji (GC-MS/MS) upotrebom Solid Phase Micro Extraction vlakna (SPME) GC‑MS/MS
Spektrofotmetrijske i spektroskopske instrumentalne analize u laboratoriju: teorijska predavanja i principe analize UV/VIS spektrofotometar, Spektrofluorimetar, Infracrvena spektroskopija (FTIR)
Priprava uzoraka za analizu: farmaceutski, kozmetički, prehrambeni proizvodi i sl.
Dobra laboratorijska praksa (GLP): teorijska predavanja i praktični savjeti za siguran I kvalitetan rad u laboratoriju
Bioanalitički laboratorij II
(proteomika)
dr. sc. Ana Butorac

ana.butorac@biocentre.hr

Mapiranje masa peptida Nano-LC i MALDI-TOF/TOF
Analiza molekulske mase proteina MALDI-TOF/TOF
Gel elektroforeza proteina Uređaj za gel elektroforezu
Identifikacija proteina u gelu i otopini (bazirana na MS tehnikama) Nano-LC i MALDI-TOF/TOF
Tekućinska kromatografija proteina (SEC i RP-LC) HPLC – UV/VIS
Aminokiselinska analiza HPLC – FLD
Ciljana analiza proteina LC-MS/MS
Analiza sekundarne i tercijarne strukture proteina CD
Laboratorij za mikrobiologiju dr.sc. Maja Marinović

maja.marinovic@biocentre.hr

Bioreaktorski sustavi – tipovi, dijelovi i uporaba BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L, BIOSTAT B Twin 2 L, BIOSTAT Cplus 30 L
Bakterijski metabolizam i principi fermentacije
Optimizacija biološkog procesa i proizvodnja bioloških molekula u bioreaktorima BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L
Prikupljanje biomase i ekstrakcija biološkog materijala (sonifikacija, visokotlačna homogenizacija) Protočna centrifuga, visokotlačni homogenizator, ultrazvučni homogenizator
Utjecaj ksenobiotika i fitokemikalija na patogene i probiotike (dizajn studije)
Osnovne metode genetičkog inženjerstva (mutageneza, kloniranje i transformacija mikroorganizama) PCR, inkubator, tresilica
Postupci sterilizacije i dezinfekcije Autoklav
Vrste i pripreme hranjivih podloga za mikroorganizme Autoklav, laminarni kabinet
Izolacija, uzgoj i identifikacija mikroorganizama iz različitih izvora (voda, vino, pivo, okoliš) Inkubator, tresilica, laminarni kabinet, svjetlosni mikroskop, instrument za PCR
Morfologija bakterija i osnovne metode identifikacije (mikroskopiranje, bojanje po Gramu, PCR) Svjetlosni mikroskop, Instrument za PCR i qPCR
Izvođenje i očitavanje antibiograma
Laboratorij za staničnu biologiju Dr. sc. Dora Markulin

dora.markulin@biocentre.hr

 

dr. sc. Marta Žužić

marta.zuzic@biocentre.hr

Metode rada s DNA: izolacija, kvantifikacija, vizualizacija i pročišćavanje DNA, PCR, bisulfitno pirosekvenciranje- osnove, optimizacija i troubleshooting Instrument za PCR
Metode rada s RNA: izolacija, kvantifikacija, vizualizacija i pročišćavanje RNA, reverzna transkripcija, qPCR- osnove, optimizacija i troubleshooting Instrument za qPCR
Priprema uzoraka i rad na protočnom citometru Protočni citometar BD FACSVerse (8 boja)
Sterilan rad, rad sa staničnim kulturama, postupci zamrzavanja i odmrzavanja vijabilnih stanica, uzgoj i održavanje humanih i animalnih staničnih linija
Metode genetičkog inženjerstva: kloniranje ekspresijskih plazmida, transpozoni, CRISPR-Cas sustav, lentivirusi, transfekcija i transdukcija staničnih linija
Rad sa staničnim proliferacijskim testovima poput MTT-a (određivanje citotoksičnosti) i enzimskim imunotestovima poput ELISA testa Čitač mikrotitarskih pločica
Rad s bioreaktorskim sustavima za uzgoj animalnih i humanih staničnih linija. Tipovi bioreaktora, dijelovi i korištenje. BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L, BIOSTAT B Twin 2 L, BIOSTAT Cplus 30 L
Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje Marina Markeš, mag. chem.

marina.markes@biocentre.hr

Tehnike u preparativnoj tekućinskoj kromatografiji ÄKTA avant
Razvoj metode za izolaciju odabranog biološkog spoja ÄKTA avant
Transfer analitičke metode na preparativnu skalu HPLC-UV/VIS i ÄKTA avant