BIOEdukacija

Što je BIOEdukacija?

Program obrazovanja namijenjen svim pravnim i fizičkim osobama koje žele pohađati treninge u organizaciji BIOCentra.

Cjelokupni edukativni program koncipiran je tako da svojim korisnicima nudi posebno odabrane sadržaje, odnosno poslovne i stručne tečajeve ili seminare, neophodne za stjecanje najnovijih stručnih znanja, usvajanje rada po suvremenim istraživačkim i znanstvenim metodama te upoznavanje sa najnovijim tehnologijama.

Polaznicima predstavlja izvrstan izbor za stjecanje svih važnih poslovnih i stručnih znanja za uspješno bavljenje biotehnološkim razvojem.

Svi edukacijski programi provode se u suvremeno opremljenim učionicama koje osiguravaju kvalitetno provođenje i praćenje svih oblika nastave.

Polaznici jednostavno mogu steći osnovna, ali i dodatna znanja na područjima kao što su upravljanje inovacijama, definiranje poslovne strategije, analiza tržišta, planiranje , poslovno financiranje, razvoj upravljanja, snalaženje u pravnim pitanjima, razvoj pregovaračkih vještina i bolje razumijevanje industrije.

Sva navedena znanja neophodna su za lakši rad i dobru pripremu u razvoju poslovnih projekata.

Stručna edukacija namijenjena je polaznicima koji žele unaprijediti svoja teorijska i praktična znanja unutar odabranog područja. Polaznici uče o najnovijim razvojnim procesima, dobroj laboratorijskoj praksi (GLP), te mogu dobiti informacije o propisima i regulativi pojedinog područja. Stručna edukacija omogućuje stjecanje praktičnih znanja radom u suvremeno opremljenim laboratorijima primjenom najnovijih analitičkih tehnika i biotehnoloških rješenja.

BIOCentar organizira i provodi Stručnu edukaciju u suradnji s renomiranim sveučilištima, znanstvenicima i stručnjacima iz područja biotehnologije. Sve naše edukacije mogu biti personalizirane, ovisno o potrebama i interesima polaznika.

PONUDA GRUPNIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU 1 PUT GODIŠNJE

 Laboratorij Naziv radionice  Kontakt osoba 
Bioanalitika – kemija Uvod u metode plinske i tekućinske kromatografije Anita Šporec
anita.sporec@biocentre.hr
Razvoj i validacije analitičkih metoda u tekućinskoj kromatografiji
Priprema uzoraka i razvoj metoda za plinsku kromatografiju (GC-MS/MS)
Bioanalitika – proteomika Osnove proteomike Ana Butorac
ana.butorac@biocentre.hr

Termini održavanja radionice objaviti će se otprilike dva mjeseca prije održavanja sa svim informacijama o prijavi sudionika. Informacije je moguće pronaći na ovim web stranicama, u rubrici “Novosti”, na Facebook stranici BIOCentra te prijavom na Newsletter BIOCentra.

PONUDA PERSONALIZIRANIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU PREMA DOGOVORU S KLIJENTIMA
Radionice mogu biti organizirane kao individualne ili grupne

 Laboratorij  Naziv radionice  Kontakt osoba
Bioanalitika – kemija Početničke edukacije za rad na instrumentima: HPLC-UV/VIS (FLD, RID), LC-MS/MS, GC-FID, GC-MS/MS Anita Šporec
anita.sporec@biocentre.hr
Razvoj metoda primjenom LC-MS/MS, HPLC, GC_FID, GC-MS/MS
Razvoj metoda za validaciju čišćenja proizvodnog pogona
Priprema uzoraka za analizu: farmaceutski proizvodi, kozmetički proizvodi, prehrambeni proizvodi, i sl.
Validacija analitičkih metoda (titracijske metode, UV/VIS spektrofotometrija, plinska kromatografija, tekućinska kromatografija)
Praktični savjeti (Tips and Tricks) u plinskoj i/ili tekućinskoj kromatografiji
Razvoj metoda u plinskoj kromatografiji (GC-MS/MS) upotrebom Solid Phase Micro Extraction vlakna (SPME)
 Mikrobiologija Bioreaktorski sustavi – tipovi, dijelovi i uporaba bioreaktora Adriana Lepur
adriana.lepur@biocentre.hr
Bakterijski metabolizam i princip fermentacije
Optimizacija biološkog procesa – proizvodnja bioloških molekula u bioreaktorima
Prikupljanje biomase i sadržaja iz biološkog materijala (sonifikacija, visokotlačna homogenizacija)
Dizajn bioprocesa (rates, q-rates, balances)
Utjecaj ksenobiotika i fitokemikalija na patogene i probiotike (dizajn studije)
Osnovne metode genetičkog inženjerstva (mutageneza, kloniranje i transformacija mikroorganizama)
Izolacija i analiza DNA
Osnove metode PCR (lančana reakcija polimeraze), PCR optimizacija i troubleshooting
Postupci sterilizacije i dezinfekcije
Vrste i pripreme hranjivih podloga za mikroorganizme
Izolacija, uzgoj i identifikacija mikroorganizama iz različitih izvora (voda, vino, pivo, okoliš)
Morfologija bakterija i osnovne metode identifikacije (mikroskopiranje, bojanje po Gramu, PCR)
Izvođenje i očitavanje antibiograma
 Bioanalitika – proteomika Mapiranje masa peptida Ana Butorac
ana.butorac@biocentre.hr
Analiza molekulske mase proteina
Gel elektroforeza proteina
Identifikacija proteina iz gela
Tekućinska kromatografija proteina
Aminokiselinska analiza
Stanična biologija Priprema uzoraka i rad na protočnom citometru Marko Marjanović
marko.marjanovic@biocentre.hr
 Sterilan rad, rad sa staničnim kulturama, uzgoj i održavanje humanih i animalnih staničnih linija, generiranje potpornih stanica poput „Nurse-like cells“, postupci zamrzavanja i odmrzavanje vijabilnih stanica, izolacija limfocita iz periferne krvi, koštane srži
Rad sa staničnim proliferacijskim testovima poput MTT-a, određivanje citotoksičnosti
Izolacije DNA, RNA, ukupnog proteinskog lizata iz tkiva ili staničnih suspenzija, ELISA test
Transfekcija staničnih linija pomoću lipidnih reagensa
Rad s bioreaktorskim sustavima za uzgoj animalnih i humanih staničnih linija. Tipovi bioreaktora, dijelovi i korištenje. Metabolizam stanica sisavaca. Proizvodnja rekombinantnih proteina u stanicama sisavaca