BIOEdukacija

Što je BIOEdukacija?

Program obrazovanja namijenjen svim pravnim i fizičkim osobama koje žele pohađati treninge u organizaciji BIOCentra.

Cjelokupni edukativni program koncipiran je tako da svojim korisnicima nudi posebno odabrane sadržaje, odnosno poslovne i stručne tečajeve ili seminare, neophodne za stjecanje najnovijih stručnih znanja, usvajanje rada po suvremenim istraživačkim i znanstvenim metodama te upoznavanje sa najnovijim tehnologijama.

Polaznicima predstavlja izvrstan izbor za stjecanje svih važnih poslovnih i stručnih znanja za uspješno bavljenje biotehnološkim razvojem.

Svi edukacijski programi provode se u suvremeno opremljenim učionicama koje osiguravaju kvalitetno provođenje i praćenje svih oblika nastave.

Polaznici jednostavno mogu steći osnovna, ali i dodatna znanja na područjima kao što su upravljanje inovacijama, definiranje poslovne strategije, analiza tržišta, planiranje , poslovno financiranje, razvoj upravljanja, snalaženje u pravnim pitanjima, razvoj pregovaračkih vještina i bolje razumijevanje industrije.

Sva navedena znanja neophodna su za lakši rad i dobru pripremu u razvoju poslovnih projekata.

Bioedukacija 1@2x Scaled

TRENUTNE POSLOVNE  EDUKACIJE:

Stručna edukacija namijenjena je polaznicima koji žele unaprijediti svoja teorijska i praktična znanja unutar odabranog područja. Polaznici uče o najnovijim razvojnim procesima, dobroj laboratorijskoj praksi (GLP), te mogu dobiti informacije o propisima i regulativi pojedinog područja. Stručna edukacija omogućuje stjecanje praktičnih znanja radom u suvremeno opremljenim laboratorijima primjenom najnovijih analitičkih tehnika i biotehnoloških rješenja.

BIOCentar organizira i provodi Stručnu edukaciju u suradnji s renomiranim sveučilištima, znanstvenicima i stručnjacima iz područja biotehnologije. Sve naše edukacije mogu biti personalizirane, ovisno o potrebama i interesima polaznika.

Biocentar66 Scaled

TRENUTNE STRUČNE EDUKACIJE:

PONUDA GRUPNIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU 1 PUT GODIŠNJE

 

Laboratorij Kontakt Tema radionice Trajanje
Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje Marina Markeš, mag. chem.

marina.markes@biocentre.hr

Izolacija rekombinantnih proteina 2 dana

Bioanalitički laboratorij I
(kemija)

dr. sc. Anita Šporec

anita.sporec@biocentre.hr

Razvoj, rješavanje problema i validacija HPLC metoda 1. dan – Razvoj  metode
2. dan – Rješavanje problema
3. dan – Validacija metoda
Plinska i tekućinska kromatografija za početnike 1. dan – Priprema uzoraka za LC i GC
2. dan – Tekućinska kromatografija
3. dan – Plinska kromatografija
Razvoj, rješavanje problema i validacija GC-FID metoda 1. dan – Razvoj  metode
2. dan – Rješavanje problema
3. dan – Validacija metoda
Bioanalitički laboratorij II
(proteomika)

dr. sc. Ana Butorac

ana.butorac@biocentre.hr

Komparativna analiza proteoma 2 dana
Karakterizacija bioloških lijekova 1 dan
Laboratorij za staničnu biologiju

Laboratorij za mikrobiologiju

dr. sc. Dora Markulin

dora.markulin@biocentre.hr 

 

dr. sc. Maja Marinović

maja.marinovic@biocentre.hr

PCR i qPCR metode u mikrobiologiji i molekularnoj biologiji 2 dana

Termini održavanja radionice objaviti će se otprilike dva mjeseca prije održavanja sa svim informacijama o prijavi sudionika. Informacije je moguće pronaći na ovim web stranicama, u rubrici “Obavijesti i najave”, na Facebook stranici BIOCentra te prijavom na Newsletter BIOCentra.

 

PONUDA PERSONALIZIRANIH EDUKACIJA KOJE SE ODRŽAVAJU PREMA DOGOVORU S KLIJENTIMA
Radionice mogu biti organizirane kao individualne ili grupne

Laboratorij Kontakt Tema radionice Instrumenti
Bioanalitički laboratorij I
(kemija)
dr. sc. Anita Šporec

anita.sporec@biocentre.hr

Osnovna edukacija za rad s instrumentima UHPLC‑UV/VIS (FLD, RID), LC‑MS/MS, GC‑FID, GC‑MS/MS
Razvoj instrumentalnih metoda LC‑MS/MS, UHPLC‑UV/VIS (FLD, RID), GC‑FID, GC‑MS/MS
Validacija analitičkih metoda UV/VIS spektrofotometar, GC, UHPLC)
Priprema uzoraka, razvoj metode i provođenje spektroskopskih i spektrofotometrijskih metoda UV/VIS, FLD, IR
Bioanalitički laboratorij II
(proteomika)
dr. sc. Ana Butorac

ana.butorac@biocentre.hr

Mapiranje masa peptida ESI-Q-TOF
Analiza molekulske mase proteina MALDI-TOF/TOF
Gel elektroforeza proteina Uređaj za gel elektroforezu
Tekućinska kromatografija proteina SEC i RP-LC
Aminokiselinska analiza HPLC – FLD
Ciljana analiza proteina LC-MS/MS
Neciljana analiza proteina (podatkovno ovisna i podatkovno neovisna) ESI-Q-TOF
Komparativna analiza proteina ESI-Q-TOF
Analiza sekundarne i tercijarne strukture proteina cirkularnim dikroizmom
Laboratorij za mikrobiologiju dr.sc. Maja Marinović

maja.marinovic@biocentre.hr

Bioreaktorski sustavi – tipovi, dijelovi i uporaba BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L, BIOSTAT B Twin 2 L, BIOSTAT Cplus 30 L
Metode aseptičnog rada, postupci sterilizacije i dezinfekcije
Optimizacija biološkog procesa i proizvodnja bioloških molekula u bioreaktorima BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L
Prikupljanje biomase i ekstrakcija biološkog materijala (sonifikacija, visokotlačna homogenizacija) Protočna centrifuga, visokotlačni homogenizator, ultrazvučni homogenizator
Osnovne metode genetičkog inženjerstva (mutageneza, kloniranje i transformacija mikroorganizama) PCR, inkubator, tresilica
Vrste i pripreme hranjivih podloga za mikroorganizme Autoklav, laminarni kabinet
Izolacija, uzgoj i identifikacija mikroorganizama iz različitih izvora (voda, vino, pivo, okoliš) Inkubator, tresilica, laminarni kabinet, svjetlosni mikroskop, instrument za PCR
Identifikacija mikroorganizama mikroskopiranje, bojanje po Gramu, PCR, qPCR
Laboratorij za staničnu biologiju Dr. sc. Dora Markulin

dora.markulin@biocentre.hr

 

dr. sc. Marta Žužić

marta.zuzic@biocentre.hr

Metode rada s DNA: izolacija, kvantifikacija, vizualizacija i pročišćavanje DNA, PCR, bisulfitno pirosekvenciranje- osnove, optimizacija i troubleshooting Instrument za PCR
Metode rada s RNA: izolacija, kvantifikacija, vizualizacija i pročišćavanje RNA, reverzna transkripcija, qPCR- osnove, optimizacija i troubleshooting Instrument za qPCR
Priprema uzoraka i rad na protočnom citometru Protočni citometar BD FACSVerse (8 boja)
Sterilan rad, rad sa staničnim kulturama, postupci zamrzavanja i odmrzavanja vijabilnih stanica, uzgoj i održavanje humanih i animalnih staničnih linija
Metode genetičkog inženjerstva: kloniranje ekspresijskih plazmida, transpozoni, CRISPR-Cas sustav, lentivirusi, transfekcija i transdukcija staničnih linija
Rad sa staničnim proliferacijskim testovima poput MTT-a (određivanje citotoksičnosti) i enzimskim imunotestovima poput ELISA testa Čitač mikrotitarskih pločica
Rad s bioreaktorskim sustavima za uzgoj animalnih i humanih staničnih linija. Tipovi bioreaktora, dijelovi i korištenje. BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5 L, BIOSTAT B Twin 2 L, BIOSTAT Cplus 30 L
Laboratorij za izolaciju i pročišćavanje Marina Markeš, mag. chem.

marina.markes@biocentre.hr

Tehnike u preparativnoj tekućinskoj kromatografiji ÄKTA avant
Razvoj metode za izolaciju odabranog biološkog spoja ÄKTA avant
Transfer analitičke metode na preparativnu skalu HPLC-UV/VIS i ÄKTA avant
Transfer analitičke metode na preparativnu skalu UHPLC, ÄKTA avant 25
[/vc_column_inner]