Politika zaštite osobnih podataka

BICRO BIOCentar d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka..

Smatramo da su osobni podatci povezani s temeljnim pravom i slobodom svakog pojedinca što je definirano i člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima te člankom 16. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije gdje se utvrđuje da svatko ima pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Naša poslovna organizacija želi obavijestiti sve zainteresirane strane (kupce i klijente, dobavljače, poslovne partnere, zaposlenike, zakondavca) da smo usklađeni s temeljnim  načelima obrade osobnih podataka iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka članak 5. stavak 1.

U to ime proveli smo čitav niz aktivnosti kako bi demonstrirali pouzdanost i dokazivost prema GDPR uredbi. Imenovali smo Službenika za obradu osobnih podataka, izradili smo procedure za zaštitu osobnih podataka, prepoznali potencijalne rizike za osobne podatke, proveli tehničke i organizacijske zaštitne mjere. Osim izrađene GDPR dokumentacije angažirali smo vanjskog neovisnog konzultanta koji je kroz Izvještaj ocijenio razinu usklađenosti s Uredbom.

Svjesni smo da je provedba zaštite osobnih podataka (GDPR) kontinuiran proces koji zahtjeva stalnu brigu o sustavu. Naša namjera je svesti rizik neovlaštene i nezakonite obrade podataka na minimum. Obrada podatka će biti zakonito, pošteno i transparentno obrađivana te isključivo za svrhe zbog kojih su podaci prikupljani.

Naši zaposlenici su upoznati s internim procedurama povezanim sa zaštitom osobnih podataka. Sve zainteresirane strane smo upoznali s našim opredjeljenjem kroz ovu Politiku zaštite osobnih podataka. podataka koja ima deklarativnu narav.

Prikupljanje osobnih podataka

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i životopis. Slanjem takvih podataka daje se prešutna privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni. BICRO BIOCentar d.o.o.  prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade.

Upravljanje privolama

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje kupaca i klijenta te naših zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka.

Prava iz GDPR-a

Svatko čije osobne podate obrađujemo ima sljedeća prava koja su GDPR uredbom zajamčena:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Prava je moguće ostvariti kontaktiranjem društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. kao Voditelja obrade telefonski na kontakt broj: 01 6463 470 ili putem e-maila: info@biocentre.hr ili pisanim putem na adresu: Zagreb, Borongajska cesta 83H

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka

BICRO BIOCentar d.o.o.  je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje BICRO BIOCentar d.o.o.  na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

Tehničke i organizacijske mjere

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka te brojne ostale mjere.