Zeljka_Hodinj

Željka Hodinj

LABORATORIJSKA TEHNIČARKA

BIOGRAFIJA

Željka Hodinj je kemijska tehničarka. Radno iskustvo u posljednjih 25 godina stekla je u ZIN-laboratoriju Veterinarske stanice grada Zagreba. Radila je na mikrobiološkim analizama: hrane, vode, briseva, kozmetike i slično po akreditiranim metodama HRN ISO 17025, kao i primjena norme ISO 9001:2008 za poslove: uzorkovanja, pripreme uzoraka, evidencija i ispis nalaza, sterilizacija (suha i autoklav), parazitološke pretrage, challenge testovi i sl.