Odluke o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 1.2.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 14.3.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 14.3.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 4.5.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 5.6.2017.

Odluka o poništenju natječaja – 1.9.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 25.9.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 23.10.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 29.5.2018.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 31.10.2018.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 21.02.2019.

Odluka o ponavljanju natječaja – 21.02.2019.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 13.03.2019.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 13.03.2019.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 04.06.2019.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 09.03.2020.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 13.03.2020.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 13.03.2020.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 08.04.2020.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 19.06.2020.

Odluka o izboru kandidata po natječaju – 28.07.2021.