Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje BICRO BIOCENTAR d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, NN broj 85/15, NN broj 69/22). Navedeno pravo obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji odnosno da objavljuje informacije kojima raspolaže i bez posebnog zahtjeva.

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati službeniku za informiranje:
 • pisanim putem na adresu:
  Bicro BIOCentar d.o.o.
  Borongajska cesta 83 H
  10 000 Zagreb
 • putem elektroničke pošte:
  sluzbenik.info@biocentre.hr
 • telefonom na broj:
  01/6463-643

Službenik za informiranje: Vedrana Perković-Hadl

Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Bicro BIOCentar d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije.

Zakoni i propisi

Opći akti i odluke

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Plan rodne ravnopravnosti 2022.-2025.

Pravilnik o nabavi

Godišnji planovi, programi, strategije, izvješća o radu i dr. (dokumenti koji se odnose na područje rada)

Registri  i baze podataka:

Informacije o uslugama

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacija ili drugim pomoćima

 • Nisu dodjeljivana