BIOCentar je u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova 28. lipnja 2017. održao “Biotech Business Seminar for Ambassadors and Economic Counselors”.

Cilj ovog seminara bilo je umrežavanje diplomatskih i ekonomskih predstavnika u Hrvatskoj s institucijama i poduzećima koje se bave istraživanjem i razvojem kako bi se razmijenile dobre prakse u izgradnji konkurentnog biotehnološkog poduzetničkog ekosustava.