AlphaChromov MS USERS MEETING održao se u utorak, 13. rujna 2022. u Etno parku Zagreb.

Cilj ovog događaja bio je okupiti korisnike masene spektrometrije kako bi međusobno podijelili iskustva u radu, diskutirali o novim aplikacijama i metodama te kako bi laboratoriji imali priliku predstaviti svoje radove.

Cijeli događaj posvećen je primjeni masene spektrometrije (MS, QQQ, QTOF) povezane s tekućinskim ili plinskim kromatografima te povezivanju LC, GC i drugih tehnika (FFF, laserska ablacija) s ICP-MS sustavima.

 

Na skupu je naša voditeljica Bioanalitičkog laboratorija II (Proteomika), dr. sc. Ana Butorac održala zanimljivo predavanje na temu: Primjena QQQ u karakterizaciji biosimilara.