U sklopu „Istraživačkih projekata IP-2020-02“, Hrvatska zaklada za znanost odobrila je projektni prijedlog prijavitelja projekta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu na kojem djelatnici BICRO BIOCentra d.o.o. sudjeluju u ulozi suradnika. Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Djelatnici BICRO BIOCentra d.o.o. pridružili su se kao suradnici ovom projektu zbog svojih specifičnih analitičkih vještina kojima pridonose istraživanjima, a BICRO BIOCentar d.o.o. je stavio na raspolaganje svoju suvremenu istraživačku instrumentaciju.

Naziv projekta: Ferocenski analozi biomolekula: strukturna karakterizacija i biološka evaluacija (FER-AN-BIOMOL)

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Lidija Barišić

Trajanje projekta: 48 mjeseci