Innovation Lighthouse Japan je konzultantska tvrtka sa sjedištem u Tokiju koja pomaže startupovima iz srednje Europe, jadranske i jonske regije u povezivanju novih partnera i prikupljanju novih zahtjeva na japanskom tržištu.  Aktivnosti Innovation Lighthouse Japan su usmjerene na povezivanje startupova, scaleupova, malih i srednjih poduzeća kako bi se povećao rast svih uključenih strana donoseći novu vrijednost kroz inovacije. Ovaj webinar donijet će kratak pregled aktualnih tržišnih trendova na području BioTecha, MedTecha i FoodTech u Japanu, kao i mogućnosti za hrvatska poduzeća.

Cilj ovog webinara je omogućiti bolje razumijevanje trenutnog MedTech, BioTech i FoodTech industrijskog trenda u Japanu te kroz praktične primjere približiti sudionicima potencijal međunarodne start-up korporativne suradnje.

Prijave na linku