Uspješno je održana radionica „Uvod u bioprocesno inženjerstvo“ od 07.- 08.12.2017. Ukupno je sudjelovalo 20 polaznika.

Polaznici radionice su pobliže upoznali tehnologiju fermentacije te ovladali tehnikama kao što su transformacija bakterijskih i transfekcija animalnih stanica. Polaznici sada samostalno mogu optimizirati proces fermentacije te znaju osnove rada s bakterijskim i animalnim stanicama.

Radionica je uključivala:
Predavanja:
– prof. Šanteka sa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta na temu „Osnove bioreaktora“
– Marine Markeš, mag.chem. iz BIOCentra na temu „Izolacija i pročišćavanje“

Praktični dio gdje su polaznici samostalno:
– transformirali/transficirali bakterijske/animalne stanice za proizvodnju rekombinantnog proteina
– optimizirali proces proizvodnje u bioreaktorima
– lizirali stanice te započeli izolaciju rekombinantnog proteina
– testirali proliferaciju animalnih stanica

Predavači:
Dr.sc. Adriana Lepur
Dr. sc. Božidar Šantek
Marina Markeš, mag. chem.
Dr. sc. Branimir Gizdić

Program:

Polaznici su sa odličnim ocijenili sadržaj predavanja i vježbi te kvalitetu predavača i voditelja vježbi. Polaznici su izrazili želju za daljnjim usavršavanjima na praktičnim vježbama u BIOCentru.

Neki od komentara polaznika:
Odlični voditelji radionice, trude se prenijeti znanje. Zainteresiran i za naprednu radionicu.
Jako ugodna i zanimljiva radionica, voditelji su stručni i ugodni.
Jako dobro osmišljeno.
Voditelji su nas dobro uputili u ono što radimo. Sve pohvale.

SPONZOR:
Sartorius Croatia d.o.o.