Uspješno je održana radionica „Uvod u metode plinske i tekućinske kromatografije“ u vremenskom periodu od 17. do 19.09.2019. Ukupno je sudjelovalo 23 polaznika. Praktični dio je pohađalo 14 polaznika, dok je 10 polaznika bilo prisutno samo na predavanjima.

Radionica je bila namijenjena polaznicima koji su početnici u instrumentalnim kromatografskim metodama kao i onima koji su zainteresirani za njihovo bolje razumijevanje. Polaznici su mogli odabrati žele li sudjelovati na predavanjima, praktičnim vježbama iz tekućinske ili plinske kromatografije ili na cjelokupnoj radionici.

Radionica tekućinske kromatografije se održala u dva dijela: predavanja, te praktične vježbe koje su obuhvaćale:
– Upoznavanje s HPLC instrumentom
– Priprema uzoraka za LC analizu
– Razvoj HPLC metode
– Interpretacija rezultata

Radionica plinske kromatografije se održala u dva dijela: predavanja, te praktične vježbe koje su obuhvaćale:
– Upoznavanje s GC- FID instrumentom
– Priprema uzoraka za GC analizu
– Razvoj GC metode
– Interpretacija rezultata

Predavanja:

 1. Dr.sc. Anita Šporec
  BICRO BIOCentar
  “Teorijski uvod u kromatografske metode analize”
 2. Dr.sc. Irena Brčić Karačonji
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
  “Analiza psihoaktivnih tvari u biološkim uzorcima primjenom plinske kromatografije -spektrometrije masa”
 3. Dr. sc. Igor Lukić
  Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
  „Plinska kromatografija u analizi hlapljivih spojeva aroma vina i maslinovog ulja“
 4. Dr.sc. Irena Trbojević Akmačić
  Genos Glycoscience Research Laboratory, Zagreb
  “Analiza N-glikana tekućinskom kromatografijom”
 5. Dr.sc. Hrvoje Sarajlija
  Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić”, MUP RH
  „Analiza psihotropnih tvari i njihovih metabolita u forenzičkom laboratoriju metodom LC-MS/MS“

Voditeljica vježbi iz tekućinske kromatografije:
Marina Markeš, mag.chem.

Voditeljica vježbi iz plinske kromatografije:

Iva Bebek, mag.ing.

SPONZORI:
Ru-Ve d.o.o.
Shimadzu d.o.o.
Kefo d.o.o.
Alphachrom d.o.o.