BIOCentar Vas poziva na stručnu radionicu  Karakterizacija bioloških lijekova” koja će se održati 21. i 22.5.2024. u prostorijama BIOCentra. 

Dvodnevna radionica namijenjena je polaznicima koji se žele upoznati s metodologijom koja se koristi pri karakterizaciji bioloških lijekova. Radionica će se sastojati od teorijskih predavanja i laboratorijskih vježbi.  

Predavanjima će pokriti teme: 

  • Struktura proteina, fizikalna i kemijska svojstva proteina 
  • Proizvodnja i izolacija rekombinantnih proteina 
  • Regulatorni okvir i specifičnosti ocjene kakvoće bioloških lijekova
  • Metode koja se koriste za karakterizaciju bioloških lijekova s naglaskom na tekućinsku kromatografiju i spektrometriju masa 
  • Praktične primjere karakterizacije bioloških lijekova dat će stručnjaci iz farmaceutske industrije 

Praktične vježbe će pokriti teme: 

  • Razvoj metoda za karakterizaciju bioloških lijekova bazirane na spektrometriji masa i tekućinskoj kromatografiji 
  • Parametri validacije metoda 
Predavači iz BIOCentra
Dr.sc. Ana Butorac
Dr.sc. Maja Marinović
Marina Markeš, mag. chem.
Vanja Kelava, mag.appl.chem.

Pozvani predavači
Petra Sokol, dipl.ing.bioteh,univ.mag.pharm, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
Dr.sc. Dubravka Gembarovski, PLIVA Hrvatska
Dr.sc. Ivana Dodig, PLIVA Hrvatska

Sponzorsko predavanje
Matea Potkrajčić, mag.appl.chem., Shimadzu d.o.o. Croatia

Prijave
Prijaviti se možete OVDJE
  • Zadnji rok za prijave: 19.5.2024.
Cijena: 
  • Samo predavanja (21.5.2024., cijena: 50 EUR + PDV)
  • Predavanja i vježbe (21. i 22.5.2024., cijena: 300 EUR + PDV), prijavite se do 1.5.2024. i ostvarite popust od 10%

 

Sponzori radionice:

LOGO Shimadzu

Logosi 262x300

Aparatura 4

 

Napomena: Mjesto na radionici se osigurava uplatom isključivo putem predračuna koji će sudioniku biti dostavljen e-mailom na kontakt naznačen u prijavnom obrascu. Kopiju potvrde o uplati potrebno je dostaviti na adresu info@biocentre.hr najkasnije do 20.5.2024. godine.