Od 17.11 do 19.11.2023 u Osijeku je održan 9. Kongres neuroznanosti, na kojem su predstavljene nove spoznaje u istraživanju mozga za 150 sudionika iz relevantnih medicinskih i znanstvenih područja.

Tijekom kongresa upriličen je i završni event projekta SineMozak u kojem je BIOCentar kao partner imao ulogu istraživanja, izolacije i detekcije potencijalnih novih molekularnih biomarkera oporavka, pri čemu je provedeno profiliranje proteoma mišjeg mozga koji je bio izložen moždanom udaru.

Istraživanje bi u budućnosti moglo pomoći pri razvijanju novih metoda za procjenu oporavka pacijenata koji su doživjeli moždani udar.