U BIOCentru je 23.1.2024. održano predavanje Dalibora Marijanoviža iz Vesna VC na temu ”Vesna VC kao izvor financiranja za transfer tehnologije”

Vesna VC Fund je otvoren za razne vrste projekata u ciljanim sektorima: klima i zaštita okoliša, tehnologije naprednih materijala i umjetna inteligencija te ICT. Cilj fonda je podržati inovativne projekte koji se fokusiraju na rješavanje globalnih problema i imaju potencijal za dugoročni uspjeh. Vesna VC pruža financijsku podršku, mentore i pristup svojoj mreži partnera kako bi projekti mogli ostvariti svoj puni potencijal, s naglaskom na važnost transfera tehnologije kao ključnog koraka u komercijalizaciji inovacija te suradnje između akademije, istraživača i poslovne zajednice kako bi se transfer tehnologije efikasnije provodio.

Zainteresirani svoje projekte mogu prijaviti na https://lnkd.in/dgX7p8bg