U BIOCentru je održana praktična radionica iz područja dobre laboratorijske prakse. Radionica je obuhvaćala predavanja i laboratorijske vježbe.

Prvi dan održano je predavanje o organizaciji sustava kvalitete te praktične vježbe o načinima ponašanja u analitičkom laboratoriju, postupanju s kemikalijama, laboratorijskim zapisima: vrste, kontrola i arhiviranje i dr. U sklopu radionice, Sartorius Croatia  održao je predavanje na temu pipetiranja i vaganja i dao regulatorne smjernice za postizanje pouzdanih rezultata vaganja i pipetiranja.

Drugi dan održano je predavanje na temu pouzdanosti rezultata i kvalitete rada te praktične vježbe o vrstama laboratorijskih analiza i korelacijama sa stupnjem pogreške kao i izvorima pogrešaka.

Pratite daljnje objave o stručnim edukacijama na stranici BIOCentra i na našem Kalendaru događanja.