Od 05.-08.07.2022. godine u BIOCentru je održana personalizirana radionica na temu: “Analiza proteina spregnutim tehnikama tekućinske kromatografije i spektrometrije masa”.

Polaznica je odabrala tematiku koju je željela naučiti, a tijekom radionice zajedno smo analizirali njene uzorke koristeći tehnike ciljane i neciljane analize proteina.

 

Personalizirane radionice održavamo tijekom cijele godine, a kreiramo ih u skladu s Vašim željama.

Provjerite i ostale edukacije koje nudimo.