Održana personalizirana stručna edukacija pod nazivom: „Analiza, identifikacija i kvantifikacija proteina spregnutim metodama tekućinske kromatografije i spektrometrije masa“

24.05.2019. je održana personalizirana stručna edukacija za studente Sveučilišta u Splitu pod nazivom: „Analiza, identifikacija i kvantifikacija proteina spregnutim metodama tekućinske kromatografije i spektrometrije masa“

Radionica se sastojala od predavanja i praktičnih vježbi.

Predavanja su održale:

Pozdravni govor
dr.sc. Marija Lovrić, BIOCentar

Priprava uzorka za proteomsku analizu
Marina Markeš, mag. chem., BIOCentar

Tekućinska kromatografija peptida i proteina
dr.sc. Anita Šporec, BIOCentar

Analiza peptida i proteina spektrometrom masa
dr.sc. Ana Butorac, BIOCentar

Praktične vježbe su održale:
dr.sc. Ana Butorac, BIOCentar i Rea Bertoša, mag. ing., BIOCentar, a sadržavale su teme neciljane i ciljane analize proteina

Neciljana analiza proteina
Separacija peptida tekućinskom kromatografijom koristeći Nano-LC, analiza spektrometrom masa MALDI-TOF/TOF i obrada rezultata

Ciljana analiza proteina
Razvoj LC-MS metode, separacija peptida tekućinskom kromatografijom koristeći UHPLC, analiza spektrometrom masa QQQ uz relativnu kvantifikaciju ciljanog proteina u kompleksnoj smjesi