BIOCentar je dana 8. rujna 2021. godine objavio dva nova natječaja za zapošljavanje u Laboratoriju za bioanalitiku II – proteomiku.

Tekstove natječaja, opis radnog mjesta i uvjete možete naći na portalu https://www.moj-posao.net/ i to na sljedećim poveznicama:

Rok za prijavu je 22. rujna 2021. godine, a prijave se šalju isključivo putem linka za prijavu navedenog u tekstu natječaja.