U organizaciji tvrtke HIT konferencija i partnera BIOCentar te podršku tvrtke Storm Informatika i tvrtke Avaya, 01.10.2020. u Zagrebu održan je Data4Diabetes MeetUp s početkom u 9:30 sati.

Detalji, prijave i program konferencije dostupni su na https://www.hit-konferencija.hr/

Glavna tema eventa bila je utjecaj epidemije COVID-19 na dijabetes i kako nove tehnologije mogu pomoći. Na konferenciji su između ostalih sudjelovali dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med., spec. javnog zdravstva sa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pomoćnik ravnatelja HZZO-a, Hrvoje Jezidžić, a relevantni stručnjaci osvrnuli su se na temu uloge liječnika obiteljske medicine u unapređenju ishoda i kvalitete života bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 te kako primjena tehnologije i informatizacija poput telemedicine mogu pomoći u vrijeme pandemije pacijentima s dijabetesom.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, riječ je o eventu prilagođenom novim uvjetima. Event je bio hibridnog koncepta. Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuke Ministarstva zdravstva vezano za održavanje skupova, event je bio pretežito online, a samo sudionici u programu bili su fizički prisutni.