Zahvaljujući fondovima Europske unije u Hrvatskoj su stvorene brojne nove poslovne mogućnosti tvrtkama i građanima, uložena su značajna sredstva u znanstvena istraživanja, tehnološki razvoj i inovacije – temelj za jačanje konkurentnosti i razvoj gospodarstva, obnovljena je kulturna baština i očuvana prirodna, izgrađena je nova prometna infrastruktura, izgrađeni novi studentski domovi, izgrađeni i opremljeni novi domovi zdravlja i bolnice.