BIOCentar Vas poziva na praktičnu radionicu:
“Eksperimentalni pristupi u proteomici”
19.09. – 20.09.2017.

BIOCentar Vas poziva na novu praktičnu radionicu pod nazivom „Eksperimentalni pristupi u proteomici“. Tečaj polaznicima nudi teorijska i praktična znanja o prekomjernoj ekspresiji rekombinantnih proteina, pročišćavanju te analizi kroz niz predavanja i praktičnih vježbi. Polaznici mogu odabrati žele li sudjelovati samo na predavanjima ili kombinirati praktične vježbe i predavanja. Polaznicima nudimo i mogućnost odabira na kojim praktičnim vježbama žele sudjelovati. Na taj način svaki polaznik može kreirati vlastiti tijek vježbi koji odgovara upravo njegovim željama.

 

Radionica će se održati u Centralnom Laboratoriju BIOCentra, a držat će ga djelatnici BIOCentra koji rade na području mikrobiologije, stanične biologije, proteomike, spektrometrije masa i kromatografije. Tečaj je namijenjen polaznicima koji su zainteresirani za navedeno područje. Broj polaznika je ograničen.

Teme predavanja:
Eksperimentalni pristupi u proteomici
Prekomjerna ekspresija rekombinantnih proteina u stanicama
Separacija peptida i proteina tekućinskom kromatografijom
Analiza proteina/peptida spektrometrom masa
Predavači:
dr.sc. Anita Šporec
dr.sc. Adriana Lepur
dr.sc. Ana Butorac

Praktične vježbe
Moduli
1. Prekomjerna ekspresija rekombinantnih proteina u stanicama
2. Frakcioniranje rekombinantnog proteina iz kompleksne smjese
3. Određivanje čistoće pročišćenog proteina tekućinskom kromatografijom
Određivanje intaktne mase pročišćenog proteina spektrometrom masa MALDI-TOF/TOF
4. Ne-ciljana analiza proteina: digestija proteina specifičnim proteazama, separacija tekućinskom kromatografijom i analiza spektrometrom masa MALDI-TOF/TOF
5. Hands-on pretraga proteinskih baza podataka, identifikacija proteina i analiza rezultata
6. Ciljana analiza proteina: digestija specifičnim proteazama, separacija peptida tekućinskom kromatografijom i analiza spektrometrom masa ESI-QQQ i analiza rezultata

Voditelji vježbi:
dr.sc. Anita Šporec
dr.sc. Adriana Lepur
dr.sc. Ana Butorac
dr.sc. Branimir Gizdić
dr.sc. Mirna Biluš
Marina Markeš, mag.chem
Iva Bebek, mag.ing.
Rea Bertoša, mag.ing.

Prijava: Molimo ispunite obrazac (prijave su završene)
Rok za prijavu: 05.09.2017. godine ili do popunjenja grupa.

Kotizacija tečaja:
PDV je uključen u cijenu

Predavanja
Svi polaznicii: 200,00 kn
Pojedinačni moduli
Polaznici iz istraživačkih institucija: 300,00 kn
Polaznici iz industrije: 450,00 kn
Paket (predavanja + 6 modula vježbi)
Polaznici iz istraživačkih institucija: 1500,00 kn
Polaznici iz industrije: 2700,00 kn

Mjesto održavanja:
BICRO BIOCentar d.o.o.
Borongajska cesta 83 H,
10000 Zagreb

Organizator: BICRO BIOCentar d.o.o., dr. sc. Ana Butorac
Kontakt: ana.butorac@biocentre.hr

Pozivnica

Program