Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Predmet Poziva: Povećanje ukupnih domaćih izdataka za istraživanje i razvoj na 1,4% BDP-a do 2020., što je utvrđeno kao cilj u Sporazumu o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu prepoznaje prepreke za povećanje privatnih izdataka u istraživanje i razvoj, među kojima i ograničen interes za suradnju industrije i institucija za istraživanje i razvoj i nedovoljni institucionalni sustav potpore za poticanje inovacija.

Cilj Poziva: Usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Prihvatljivi prijavitelji:
– Znanstvena organizacija upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koja ispunjava kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije

Prihvatljivi partneri:
– Mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 180.894.788,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 6.800.000,00 HRK

Najava Poziva dostupna je na središnjoj stranici ESI fondova: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-istrazivanje-razvoj-inovacije/

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=6242