Na temelju pozitivne preporuke Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 27. siječnja 2020. izdalo je BIOCentru Dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biotehničkih znanosti. Sukladno uvjetima definiranim u Pravilniku o upisniku znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta (NN 72/04, 80/04 i 29/18) 3. veljače 2020. je BICRO BIOCentar upisan u Upisnik znanstvenih organizacija.