U prostorijama BIOCentra održana je dvodnevna radionica na temu ”Osnove tekućinske kromatografije” uz sponzorstvo BIA, Knauer, Altium i VWR.

Radionica je bila namijenjena početnicima u tekućinskoj kromatografiji kao i onima koji imaju nešto više iskustva ali žele bolje razumjeti principe odjeljivanja te mogućnosti instrumentacije. Radionica se sastojala od predavanja i pokaznih vježbi. Na predavanjima se moglo čuti više o principima kromatografskog odjeljivanja, vrstama tekućinske kromatografije, odabiru i održavanju kromatografskih kolona te pripremama uzoraka za LC-analizu. Dok na pokaznim vježbama sudionici su se upoznali sa održavanjem i pripremama UHPLC instrumenta, kreiranju analitičke metode i pokretanju analize, optimizaciji parametara analitičke metode te pregledom i obradom podataka.