18.5. i 19.5.2023. u BIOCentru je održana grupna praktična radionica pod nazivom ”Osnove mikrobiologije i mikrobiološke analize”. Na radionici je prisustvovalo 10 polaznika iz raznih instituta, fakulteta i firmi iz područja farmaceutske i kemijske industrije.

Teme koje smo obradili obuhvaćale su osnove rada u mikrobiološkom laboratoriju, osnove validacije mikrobioloških metoda i praktičnu izvedbu klasičnih mikrobioloških metoda kao i novijih PCR tehnologija.

Uz naše predavače, Maju, Mateu i Marinu, radionica je realizirana zahvaljujući sponzorstvu Labena d.o.o. i predavačici dr.sc. Marini Panek, Aplikativnom savjetniku za Life Science.