Naziv radionice:  ”Dobra laboratorijska praksa – siguran i kvalitetan rad u laboratoriju”

Datum održavanja: 27. i 28.04.2023.

Mjesto održavanja: BICRO BIOCentar, Borongajska cesta 83 H, Zagreb

Poveznica za PRIJAVU

Dvodnevna radionica namijenjena je polaznicima koji žele saznati više o pravilima dobrog ponašanja u laboratoriju u pogledu sigurnosti, načinu i kvaliteti rada. Polaznici mogu biti početnici ali i oni s iskustvom u laboratorijskom radu koji žele unaprijediti procese, obnoviti znanje prema pravilima struke ili informirati se što sve dobra laboratorijska praksa uključuje. Radionica ima naglasak na standardizaciji rada u laboratoriju, sigurnosti analitičara te alatima za postizanje pouzdanosti rezultata analize. Radionica uključuje osvrt na smjernice dobre laboratorijske prakse sa stajališta norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, kao i smjernice sa stajališta The OECD Principles of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring, European Medicine Agency.

Radionica se sastoji od predavanja i pokaznih vježbi u laboratoriju.

Predavači:

Anita Šporec, BICRO BIOCentar

Željka Rušev, Genera – Dechra Pharmaceutical Group

Lovorka Pitarević, HALMED – Hrvatska agencija za lijekove

Vanja Matijašević, Pliva/Teva

Ivica Glavaš, BICRO BIOCentar

Siniša Prugovečki, Metroteka

Ciprian Vatca, Merck, Medic

Gordan Hećimović, Mettler Toledo

Svim polaznicima bit će osigurani pisani materijali (skripta), ručak i kava, te potvrda o sudjelovanju na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Raspored:
1. dan – 27.04.2023. – Organizirani sustav kvalitete u laboratoriju
2. dan – 28.04.2023. – Pouzdanost rezultata, kvaliteta rada i pogreške u laboratorijskom radu

Cijena za jedan dan:  200 € + PDV, cijena za oba dana: 350 € + PDV

Popusti na cijenu (bez PDV-a):

  • 10% – za 5 ili više sudionika iz iste tvrtke
  • 10% – za rane prijave do 03.04.2023.
  • 20% – za studente pred-diplomskog i poslije-diplomskog studija te nezaposlene
  • 20% – za sudionike iz područja biotehnologije, biomedicine i biotehničkih znanosti
  • Popusti se zbrajaju

Rok za rane prijave: 03.04.2023.

Zadnji rok za prijave: 20.04.2023.

Prijave za radionicu: OVDJE

Za sve dodatne informacije o radionicama kontaktirajte dr.sc. Anitu Šporec.