U prostorijama BIOCentra 4.5.2023. godine održana je poslovna radionica pod nazivom ”Učinkovito upravljanje timskim sastancima”, 04.05.2023. Na radionici je sudjelovalo osam poduzetnika.

Radionica, koju je vodio Ante Mihaljević, bila je puna interakcije. Teme koje su se odradile uključivale su kako upoznati bolje sebe i ljude oko sebe, na koji način prilagoditi komunikaciju sugovorniku te kako znati procijeniti članove tima i ono najbitnije kako formirati timove prema njihovim snagama. Između ostalog naučile su se neke tehnike upravljanja sastancima kako bi se omogućilo aktivno sudjelovanje svih sudionika.