Dana 4.4.2023. u prostorijama BIOCentra održana je poslovna radionica ”Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu”, na kojoj je predavao dr. Michael Glazer.

Teme koje su se obradile na ovoj radionici uključivale su od toga što je inovacija i što čini jednu inovaciju komercijalnom do potrebnih koraka za komercijalizaciju inovacije te kako financirati komercijalizaciju inovacije.

Cilj radionice je bilo približiti osnove o inovacijama i mogućim izvorima financiranja.