U BIOCentru je 23.5.2023. godine održana radionica na temu ”Kako pripremiti dobar pitch za investitore?” koje su održale Helena Habdija i Anita Tripalo.

U prvom dijelu radionice teme koje su se obradile uključivale su:

  • Koncept i svrha poslovne prezentacije proizvoda/usluga i primjeri dobre prakse
  • Korištenje naracije (pripovijedanja priča) za prenošenje poruke
  • Pregled alata i tehnika za učinkovito prezentiranje proizvoda/usluga
  • Razrada poslovne prezentacije prema strukturi

U drugom dijelu radionice radilo se na uvodu u verbalnu i neverbalnu komunikaciju i načine prezentacije koje su uključivale i glasovne vježbe.

Sudionici su također imali priliku za samostalni radi tijekom Pitch Repair Session na kojoj su razradili poslovnu prezentaciju i dobili povratnu informaciju te su obzirom na povratnu informaciju promijenili prezentaciju i ponovo prezentirali.

Prema evaluaciji sudionika, radionica je bila iznimno korisna, s odličnim savjetima i za preporuku.