BICRO BiOCentar je sudjelovao na 27. Hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inžinjera (27HSKIKI) koji se održao od 5. do 8. listopada u Velom Lošinju. Na Skupu su sudjelovali vodeći hrvatski i inozemni znanstvenici i istraživači koji su iznijeli rezultate svojih istraživanja u području kemijske sinteze, materijala i nanotehnologije, zaštite okoliša i održivog razvoja, kemijskog inženjerstva, biotehnologije te edukacije. BICRO BIOCentar d.o.o. se predstavio posterom na temu upotrebe Raman spektroskopije u praćenju bioprocesa.