Od svibnja 2017. BIOCentar je upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, što mu omogućuje korištenje pripadajućih potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica.

Jedinstveni registrar poduzetničke infrastrukture evidentira i sistematizira subjekte poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica, odnosno koji namjeravaju koristiti iste, odobrenih od Ministarstva poduzetništva i obrta, kao nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije u Republici Hrvatskoj, ili drugih tijela državne uprave nadležnih za dodjelu potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica.

JRPI je definiran Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture i Naputkom za izradu i korištenje JRPI.

Profil možete naći na poveznici http://reg.mingo.hr/pi/public/# pod karticom „Pregled poduzetničke infrastrukture“.