BIOCentar organizira radionicu na temu: “Osnove proteomike“. Kroz seriju predavanja i praktičnih vježbi polaznici će se susresti s metodama koje se koriste pri karakterizaciji i analizi proteina te kompleksnih proteinskih smjesa. Broj polaznika je ograničen.

PREDAVANJA (25.02.2020.):
Karakterizacija proteina
Analiza proteina i peptida tehnikama tekućinske kromatografije
dr.sc. Ivana Dodig, Pfizer Hrvatska
Vrste karakterizacije proteina tekućinskom kromatografijom
Marina Markeš, mag. chem., BIOCentar
Spektrometrija masa u karakterizaciji peptida
dr.sc. Dubravka Gembarovski, PLIVA Hrvatska
Strukturna analiza proteina cirkularnim dikroizmom
dr.sc. Marija Matković, IRB

Analiza kompleksnih proteinskih smjesa
Izolacija proteina iz biološkog materijala
dr.sc. Adriana Lepur, BIOCentar
LC-MS analiza kompleksnih proteinskih smjesa
dr.sc. Ana Butorac, BIOCentar

VJEŽBE (26.02.2020.):

Karakterizacija proteina
Mapiranje peptida (LC i MS)
Određivanje intaktne mase proteina (LC i MS)

Analiza kompleksnih proteinskih smjesa
Izolacija proteina iz stanica
LC/MS analiza proteina u staničnom lizatu
Pretraga baze podataka i analiza rezultata

Poziv na radionicu (PDF)

Pohađanjem praktične radionice polaznici ostvaruju 4 ECTS boda.

Prijava: Molimo ispunite obrazac.

Rok za prijavu: 20.02.2020. godine ili dok se ne popuni određen broj polaznika.
Kotizacija tečaja: Predavanja – besplatno
Praktične vježbe – 1.000,00 kn* + PDV
* Popust za studente 20%
Mjesto održavanja: BICRO BIOCentar d.o.o. Borongajska cesta 83 H, 10000 Zagreb
Organizator: BICRO BIOCentar d.o.o.
Kontakt: dr.sc. Ana Butorac, ana.butorac@biocentre.hr

SPONZORI RADIONICE: