BICRO BIOCENTAR d.o.o. je uvršten u popis Prepoznatih centara.

Prepoznati centri će provoditi program Dokazivanje inovativnog koncepta (Program PoC) u suradnji s Korisnikom Programa. Program PoC provodi se u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., pod-komponente 3.2 „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.