Pero Munivrana, mag. ing.

DIREKTOR PROGRAMA I PROJEKATA POSLOVNE INKUBACIJE

BIOGRAFIJA

Pero Munivrana stekao je zvanje dipl. ing. strojarstva na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Kao pripravnik je radio u TMA Meba Prvomajska, nakon čega je kao dragovoljac otišao u Domovinski rat, kojeg je završio s činom pukovnika HV-a.

Od 1996. do 2001. obnašao je savjetničku funkciju prvo u Uredu za mirnu reintegraciju potom u veleposlanstvu RH u Kraljevini Nizozemskoj, nakon čega je završio MBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2007. je obnašao funkciju direktora Hrvatskog instituta za tehnologije (HIT). Tijekom rada u HIT-u pratio je kretanje novih svjetskih tehnologija te je kroz programe HIT-a usmjeravao hrvatska razvojno-tehnologijska istraživanja.

U suradnji s MZOS-om razvijan je kompletni sustav vertikalnog transfera tehnologija kao i praktičnog promicanja hrvatskih tehnologija u EU i svijetu. Uz financiranje razvojno-istraživačkih projekata s ciljem stvaranja novih tehnologija uspostavljena je i međunarodna suradnja sa srodnim organizacijama diljem svijeta na temu razvoja novih tehnologija. Također je uspostavljena međunarodna suradnja u području Technology Foresight i Business Intelligence.

Posjeduje bogato iskustvo kao poduzetnik i kao koordinator fondova rizičnog kapitala (VC). Tijekom karijere bio je član Ad Hoc Councile – European Government Business Relations Council-a, član SCIP-a – Strategic and Competitive Intelligence Professionals, član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), član Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković, član Upravnog vijeća Energetskog Instituta Hrvoje Požar, te predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog šumarskog instituta.