Iva Bebek, mag. ing.

VIŠA STRUČNA SURADNICA U BIOANALITIČKOM LABORATORIJU I (KEMIJA)

BIOGRAFIJA

Iva Bebek diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine i stekla zvanje magistra inženjerka upravljanja sigurnošću hrane. Dobitnica je stipendije Biotehničke zaklade i Rektorove nagrade 2010. godine. Zaposlila se 2011. godine u Centru za kontrolu namirnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Odjelu za kemiju hrane i predmeta opće uporabe. Od 2013. radila je na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Odsjeku za pesticide kao analitičar gdje godinu dana kasnije postaje voditeljica Odsjeka za pesticide pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (Nacionalni referentni laboratorij za pesticide). Njezin rad bazirao se na razvoju i validaciji analitičkih metoda za određivanje raznih parametara zdravstvene ispravnosti hrane, te vođenje laboratorija. Od 2016. radila je kao znanstvenik-bioanalitičar u Fidelti u Odjelu za metabolizam lijekova i farmakokinetiku gdje je radila razvoj i validaciju analitičkih metoda za istraživanje farmakokinetike lijekova. Napredni je korisnik tehnike plinske i tekućinske kromatografije kao što su GC-MS, GC-FID, GC-FPD, GC-ECD, LC-MS/MS, HPLC-DAD, HPLC-FLD.