Dr. sc. Adriana Lepur

VODITELJICA MIKROBIOLOŠKOG LABORATORIJA

BIOGRAFIJA

Adriana Lepur je 2007. stekla zvanje Magistre farmacije na Farmaceutsko-Biokemijskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. obranila je dvojni doktorat iz područja Molekularne Medicine na Sveučilištu u Lundu, Švedska, te područja Biologije na Prirodoslovno-Matematičkom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme postdoktorskog usavršavanja radila sa vodećim stručnjacima u glikobiologiji u Švedskoj, a potom odlazi u Francusku (Pariz) u Photeomix – startup tvrtku koja se bavi naprednom dijagnostikom. Adriana se 2013. vratila u Hrvatsku na poziciju znanstvenog savjetnika na EU projektima na Institutu Ruđer Bošković. Prvo radi kao ekspert za interakcije biomolekula, a zatim na projektu Europskog Znanstvenog Vijeća (ERC) sudjeluje u multidisciplinarnom istraživanju bioloških membrana. Veliki dio svog znanstvenog usavršavanja provela je na međunarodnim institucijama: Sveučilište Bar Ilan u Tel Avivu (Izrael), Europski Laboratorij za Molekularnu Biologiju (EMBL) u Heidelbergu i Sveučilište Friedrich-Alexander u Erlangenu (Njemačka). Adriana je stručnjak za in vitro stanične modele, napredne tehnike mutageneze i kloniranja, proteinsko inženjerstvo, mikroskopiju te analizu i obradu slike. Objavila je 7 znanstvenih radova, prezentirala svoja dostignuća na brojnim konferencijama, te se bavi znanstvenim pisanjem i popularizacijom znanosti.