Dojmovi korisnika usluga centralnog laboratorija

Ugovoreni poslovi su izvršeni kvalitetno, precizno u dogovorenim rokovima uz vrlo korisne stručne komentare i sugestije za postizanje najboljih efekata po tražene usluge.

Dr. sc. Dražen Oraić, HVI