Odluke o izboru kandidata

Odluka o izboru kandidata po natječaju - 19.7.2016.

Odluka o izboru kandidata po natječaju - 1.2.2017.

Odluka o izboru kandidata po natječaju - 6.3.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 14.3.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 14.3.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 3.4.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 12.4.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 4.5.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 5.6.2017.
 
Odluka o poništenju natječaja - 1.9.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 25.9.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 23.10.2017.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 29.5.2018.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 31.10.2018.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 21.02.2019.
 
Odluka o ponavljanju natječaja - 21.02.2019.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 13.03.2019.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 13.03.2019.
 
Odluka o izboru kandidata po natječaju - 04.06.2019.