Natječaj za zapošljavanje Glavnog direktora i Direktora za istraživanje i transfer tehnologije

Na sljedećim linkovima možete pročitati detaljni tekst natječaja, te dodatne informacije o BICRO BIOCentru i selekcijskom postupku.

- Natječaj za zapošljavanje Glavnog direktora i Direktora za istraživanje i transfer tehnologije BICRO BIOCentra

- Informacije o BICRO BIOCentru: http://www.biocentre.hr

- Studija izvedivosti BIOCentra (BIOCentre_Feasibility Study 7.0.pdf)

- Upute kandidatima za izradu i kriteriji ocjenjivanja Plana rada BICRO BIOCentra/Centralnog laboratorija BICRO BIOCentra

- Gantogram - primjer

Selekcijski postupak

Selekcijski postupak u Natječaju za zapošljavanje Glavnog direktora i Direktora Centralnog laboratorija BICRO BIOCentra

Pristigle prijave kandidata i selekcijski postupak odvijat će se na hrvatskom jeziku kroz nekoliko koraka: 
1. administrativna provjera i provjera uvjeta kandidata, odnosno jesu li prijave pravodobne i potpune, te zadovoljavaju li kandidati uvjete propisane natječajem
2. ocjenjivanje Plana rada
3. psihologijska procjena kandidata
4. selekcijski razgovor