Natječaj za zapošljavanje Glavnog direktora BICRO BIOCentra

Na sljedećim linkovima možete pročitati detaljni tekst natječaja, te dodatne informacije o BICRO BIOCentru i selekcijskom postupku.

Selekcijski postupak

Selekcijski postupak u Natječaju za zapošljavanje Glavnog direktora BICRO BIOCentra

Pristigle prijave kandidata i selekcijski postupak odvijat će se na hrvatskom jeziku kroz nekoliko koraka: 
1. administrativna provjera i provjera uvjeta kandidata, odnosno jesu li prijave pravodobne i potpune, te zadovoljavaju li kandidati uvjete propisane natječajem
2. ocjenjivanje Plana rada
3. psihologijska procjena kandidata
4. selekcijski razgovor
  
 
Službena objava natječaja objavljena je u Narodnim novinama te na portalu Moj posao.