Mikrobiološki laboratorij

Usluge Mikrobiološkog laboratorija usmjerene su na proizvodnju i pročišćavanje rekombinantnih proteina (µg do mg), te sam razvoj procesa proizvodnje proteina, biofarmaceutika i bio-sličnih lijekova.
Mikrobiološki laboratorij provodi i praktičnu edukaciju o rukovanju i primjeni više sustava za fermentaciju: 2 do 30 litarskih, te paralelnih 12 x 0,5 L fermentora. Podučavamo i različite tehnike kloniranja, te standardne mikrobiološke metode. Nudimo uzgoj i održavanje kultura bakterija i kvasaca.
 

TRANSFORMACIJA BAKTERIJSKIH STANICA
Kompetentne stanice E.coli transformiramo metodom toplinskog šoka kako bi unijeli vektor sa željenom DNA. Transformirane stanice odaberemo na selektivnoj agarnoj podlozi te pripremamo uzorak stanica u glicerolu za duboko zamrzavanje i daljnje korištenje.
 
UMNAŽANJE I PROČIŠĆAVANJE PLAZMIDA
Kompetentne stanice E.coli transformiramo željenom DNA. Nakon izolacije DNA (mini, midi ili maxi prep) provodimo kontrolu kvalitete koja uključuje: razdvajanje DNA na agaroznom gelu, omjer absorbancije A260/280 i kvantifikaciju. 
 
PROIZVODNJA PROTEINA U E. COLI ILI KVASCIMA
Proizvodnja rekombinantnih proteina započinje transformacijom i uzgojem stanica u odabranim uvjetima. Izvedba fermentacije može biti u tikvama od 0,1-1L, ili u fermentorima od 0,5L (do 12 istovremeno), 2 L (2 istovremeno) ili 30L. Prije fermentacije većih količina (2-30L) provodimo testnu proizvodnju u volumenu od 0,1L. Kako bi povećali prinos rekombinatnog proteina optimiziramo uvjete proizvodnje izborom hranjivog medija, izvora ugljika, temperature, pH, prozračivanja, koncentracije kemijskog induktora proizvodnje proteina te trajanjem proizvodnje.
 
PROČIŠĆAVANJE PROTEINA je usluga našeg Laboratorija za izolaciju i pročišćavanje
Proces uključuje razbijanje stanica (visokotlačnim ili ultrazvučnim homogenizatorom), razdvajanje, izolaciju i pročišćavanje proteina. Laboratorij nudi i koncentriranje uzoraka ili dijafiltraciju (odsoljavanje i zamjena pufera).
 
KVALITETA KONTROLE PROTEINA je usluga našeg Laboratorija za bioanalitiku - proteomiku
Laboratorij nudi SDS-PAGE i western-blot analizu proteina tijekom cijelog proizvodnog procesa - od optimizacije do proizvodnje velikih količina proteina. Uključuje i spektrometrijsku kvantifikaciju (NanoDrop), te identifikaciju proteina metodom LC-MS/MS.
 
MOLEKULARNA BIOLOGIJA
Osim izolacije proteina provodimo i izolaciju DNA i RNA iz stanica mikroorganizama. Metodom lančane reakcije polimerazom (PCR) možemo detektirati i ciljano identificirati mikroorganizme u raznim uzorcima, primjerice probioticima ili pivu.
 
INSTRUMENTI I OPREMA
Sartorius BIOSTAT Qplus 12 x 0.5L MO, BIOSTAT B Twin 2L MO, BIOSTAT Cplus 30L MO; visokotlačni homogenizator Panda Plus, Geo Niro Savi; ultrazvučni homogenizator Bandelin, Sonoplus; NanoDrop One, Thermo Scientific; protočna centrifuga Sorval Stratos.