Mikrobiološki laboratorij

Laboratorij za mikrobiologiju u BIOCentru provodi detaljne studije proteina i usluge proteinskog inženjerstva. Ispitujemo ekspresiju rekombinatnih proteina na raznim platformama iz vašeg konstrukta. Cilj nam je dizajnirati i provesti istraživanja prema vašim potrebama u industriji ili akademskoj zajednici.
 
1. Transformacija i testiranje ekspresije proteina
Transformacija plazmida u prikladan bakterijski soj i ispitivanje ekspresije proteina, evaluacija i optimizacija
 
2. Primjena mikroorganizama u biotehnološkim procesima i proizvodima
  • uzgoj mikrobnih kultura u laboratorijskom i poluindustrijskom mjerilu (Sartorius fermentori: BIOSTAT Qplus 12 fold 0.5L MO, BIOSTAT B Twin 2L MO, BIOSTAT Cplus 30L MO); 
  • proizvodnja i pročišćavanje rekombinantnih proteina i malih molekula iz mikrobnih kultura;
  • održavanje banke mikrobnih stanica
3. Studije rekombinantnih proteina i pročišćavanje proteina 
Ekspresija proteina u optimiranim uvjetima i pročišćavanje proteina određene čistoće. Iznimke su membranski proteini, toksični proteini i proteini veći od 100 kDa
 
4. QA/QC
Formati rezultata: SDS-PAGE za određivanje čistoće proteina, A280 za određivanje koncentracije proteina, LC-MS/MS za određivanje identiteta proteina u našem Laboratoriju za proteomiku
 
5. Studije stabilizacije proteina 
Preformulacije otopina proteina, smatanje proteina, testiranje stabilnosti i aktivnosti
  
6. Biofizičke metode u analizi proteina
Određivanje temperature mekšanja proteina pomoću DSC kalorimetrije; fluorimetrija
 
7. Protein-protein interakacije (PPI) - in vivo i in vitro
Ključan dio funkcijske analize gena i otkrića novih lijekova su spoznaje o interakcijama proteina u stanici. Sustav dvaju hibrida je moćna genetička tehnika pomoću koje se in vivo istražuju protein-protein interakcije u stanicama kvasca. Ovaj sustav je koristan za potvrđivanje interakcije dvaju proteina ili potragu za novim interakcijama iz bilo koje komercijalno dostupne cDNA biblioteke. Koristimo sustav dvaju hibrida baziran na LexA i Gal4 sustavu. Rezultat analize je tablica pozitiva, identifikacija proteina na temelju sekvenciranja gena i gen za protein u plazmidu