Laboratorij za staničnu biologiju

Laboratorij za staničnu biologiju nudi slijedeće usluge:

1. Protočna citometrija (BD FACSVerse, FACSuite, 3 lasera, 8 fluorokroma po uzorku)

 • Imunofenotip
 • Hematološke analize (fenotipiziranje leukemija i limfoma, leukocitni površinski marker, identifikacija prognostički važnih podskupina, brojanje hematopoetskih progenitorskih stanica), sistemska mastocitoza, brojanje retikulocita, autoimuni I aloimuni poremećaji (anti-trombocitna protutijela IgG, IgM, anti-neutrofilna protutijela IgG, imuno kompleksi), površinski markeri eritrocita, procjena kontaminiranosti krvnih uzoraka leukocitima (FS, SS, leukocitni površinski markeri), paroksimalna noćna hemoglobinurija
 • Studije imunodeficijencije, transplantacijsko odbacivanje
 • Specifični humani ili animalni površinski ili unutarstanični markeri
 • Validacija staničnih linija
 • Testovi apoptoze/vijabilnosti
 • Vizualizacija fluorescentnih proteina
 • Mjerenje proliferacijskih markera
 • Kemotaksa
 • Polimerizacija aktina
 • Analiza sadržaja DNA
 • Aktivnosti kaspaza

2. Stanične kulture

 • Uzgoj i održavanje humanih i animalnih staničnih linija
 • Primarne kulture
 • Ko-kulture, 3D kulture
 • Generiranje potpornih stanica (poput „Nurse like cells“) za in vitro stanične modele
 • Citotoksičnost, stanični proliferacijski testovi (MTT, izravni kontakt, itd.)
 • Zamrzavanje/odmrzavanje stanica i usluge banke stanica (tekući dušik)

3. Molekularna biologija

 • DNK, RNK i proteinski ekstrakti iz tkiva, staničnih suspenzija, krvi, koštane srži i sl.
 • Western blot
 • PCR (ARMS, cDNK retrotranskripcija, itd.)
 • ELISA
 • Generiranje lentiviralnih vektora
 • Tranzijentna i stabilna transfekcija
 • CRISPR/CAS9 metoda za editiranje genoma
4. Bioreaktori
 • Uzgoj staničnih kultura u laboratorijskom i industrijskom mjerilu; ekspresija, proizvodnja i pročišćavanje rekombinantnih proteina (protutijela, citokini itd.)